audiofriq
   
Rafał Śnieżek

tel. +48 601233813
fax +48 228890306
e-mail: rafal.sniezek@audiofriq.pl
Magazyn

tel. +48 881516516


   
"AudiofrIQ sp.z o.o."
ul.Ćmielowska 15a/15
03-127 Warszawa
NIP: PL 524-26-44-732
Regon 141384391
SR M.St.W-wy XIII Wyd.Gosp. KRS: 0000303919
Kapitał zakładowy 50000 PLN
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: PL12103000190109853000181976
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
logo Funduszu Wsparcia Kultury